Raadsleden Archeologie

auke

Dit is ons raadslid voor de faculteit Archeologie:

1. Auke Heitz

Standpunten Faculteit Archeologie
• Serieuzer onderwijs (niet alleen practica etc.).
• Meer inspraak voor studenten, medezeggenschap zichtbaarder op de faculteit!
• Meer ruimte en begrip voor extracurriculaire activiteiten.