Raadsleden Geesteswetenschappen

fgw

Dit zijn onze raadsleden voor de Faculteit Geesteswetenschappen. Zij zetten zich onder meer in voor meer online hoorcolleges,  het betrekken van internationals in het Leidse leven en verduurzaming van de faculteit.

1. Roy van den Boomgaard
(Geschiedenis)
2. Merel van Schaik (Duitse Taal)
3. Meike Pakkert (International Studies)

Standpunten Faculteit Geesteswetenschappen
• Meer hoorcolleges opnemen. Zo kan iedereen zijn tijd beter inplannen.
• Geef docenten een cursus retoriek, zodat zij hun kennis aantrekkelijker maken voor de student.
• FGW heeft veel internationals die het Nederlands niet altijd beheersen. Alle communicatie vanuit de faculteit moet ook in het Engels verlopen.
• Betrek de internationale student ook in het Leidse leven.
• ONS wil om tafel met mensen die ideeën hebben over een duurzamere faculteit en dit omzetten in concrete voorstellen.
• Op korte termijn moet gekeken worden naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op de faculteit. Door de kostenbesparing op energieverbruik blijft meer geld over voor onderwijs en onderzoek.