Raadsleden Governance and Global Affairs

FGGA

Dit zijn onze raadsleden in de faculteitsraad van de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA). Zij gaan zich inzetten voor een faculteit waar meer ruimte is voor zelfontplooiing,  Haagse alternatieven en aandacht voor internationals.

1. Désirée Laurens
2. Joost Rotteveel Manveld
3. Carmen van Polanen Petel

Standpunten Faculty of Governance and Global Affairs
• Meer ruimte, begrip en stimulering voor extracurriculaire activiteiten in plaats van bemoeilijking .
• Meer verdiepende keuzevakken.
• Meer binding binnen de faculteit tussen de verschillende studies.
• Meer interactie tussen internationale en Nederlandse studenten. Zij leven nu teveel langs elkaar.
• Anonymisering van essays en papers. Er is vaak persoonlijk contact met docenten.
• Hoorcolleges opnemen.
• Hoger niveau Engels docenten (mits de vakken in het Engels worden gegeven).
• Meer ondersteunend personeel (duurt lang voor er wordt gereageerd door examencommissie).
• Geef studenten in Den Haag een alternatief voor het universitair sportterrein door een samenwerking met sportfaciliteiten in Den Haag.
• Het inleveren van essays/papers volledig digitaliseren. Dit scheelt studenten tijd en geld, en past goed in het kader van duurzaam omgaan met materiaal.