Raadsleden Sociale Wetenschappen

FSW klein

Dit zijn onze raadsleden voor de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zij zetten zich in voor kleinere werkgroepen, een hoger niveau van het Engels bij docenten en het opnemen van hoorcolleges bij alle studies.

1. Mirella Lindström (IBP)
2. Belle Blankevoort (Psychologie)
3. Steven van Tergouw (IBO)
4. Steven Kroon (Politicologie)

Standpunten Faculteit Sociale Wetenschappen
Alle studies FSW:
• Opnemen van hoorcolleges.
• Herkansen van voldoendes.
• Digitalisering (geen opdrachten inleveren op papier maar via email/turnitin).
• Inschrijving voor vak en tentamen tegelijkertijd in usis.

Psychologie
• Hoger niveau van het Engels bij docenten.
• Kleinschaliger onderwijs: kleinere werkgroepen.
• Meerdere toetsmogelijkheden: niet alleen multiple choice tentamens.
• Studiebegeleiding: momenteel zijn er 2 studieadviseurs voor de hele bachelor (ratio: 1 advieur op 1000 studenten).
• Capaciteit: niet genoeg plekken voor werkgroepen (alles is vol na 10min bij vakinschrijving).
• Arbeidsmarktvoorbereiding: Informatie over banenkansen.

International Bachelor of Psychology
• English level of teachers.
• More information at the start: how do usis en Blackboard work?
• Give the international students a voice!

IBO/Politicologie
• Goede informatie over baankansen (ook aan het begin van de studie).
• Pilot over selectie (minimaal 7.5) voor de reguliere master inperken.
• Meer begrip voor het inpassen van stages in de bachelor.

Pedagogische Wetenschappen
• Kleinere colleges (nu bij veel reguliere vakken grote groepen).
• Behoud van kwaliteit (instroom van veel PABO studenten moet het niveau niet omlaag trekken).
• Inhoudelijke tentamenvragen, nagekeken door hoogleraren.

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
• De studieadviseur mag niet ook plaatsnemen in de examencommissie.
• Snellere reactie op email van docenten en studiebegeleiding.
• Toepassing van theorie per vak: Wat kunnen we later met antropologie?