Raadsleden Universiteitsraad

Dit zijn onze raadsleden voor de Universiteitsraad! Zij zetten zich in voor een duurzamere universiteit waar meer ruimte is voor zelfontplooiing en aandacht is voor internationals.

1. Maud Pols
2. Sander van Diepen
3. Niels Westera
4. Alderik Oosthoek
5. Tessa Lansbergen

Standpunten Universiteitsraad
Onderwijs
• 60% van het geld dat vrijkomt door studiefinanciering (10 miljoen) moet aan kleinschalig onderwijs besteed worden.
• Zet hoorcolleges online. Zo kunnen studenten hun tijd effectiever indelen/colleges volgen de overlappen met andere activiteiten.
• Meer studieadviseurs (ratio 1 op 300 studenten) en extra mogelijkheden voor ondersteuning studiebegeleiding: chatten voor advies en altijd op tijd antwoord.
• Herkansen van voldoendes (in hetzelfde studiejaar).
• Opnemen van alle hoorcolleges op alle faculteiten.
• Tentamens sneller nagekeken (met behulp van student-assistenten).
• Meer werkplekken in de UB.

Zelfontplooiing
• Bestuursjaar ondersteunen door bestuursbeurs voor alle fulltime besturen.
• Compensatie vanuit de universiteit voor commissiewerk en extra curriculaire activiteiten.
• Nauwe banden met PKvV: samen staan we sterker in het verdedigen van belangen ten aanzien van het College van Bestuur. Internationalisering
• Stijging naar mobiliteit van 40%: per faculteit moeten de mogelijkheden structureel uitgebreid.
• Gratis cursussen Engels voor NL studenten en Nederlands voor buitenlandse studenten.
• Goede communicatie: voor internationale studenten moet usis, de website en alle benodigde informatie beschikbaar zijn, ook over de medezeggenschap.
• Engels niveau van docenten moet omhoog.

Duurzaamheid
• Waar mogelijk plaatsing van zonnepanelen .
• Meer elektrisch oplaadbare palen.
• Onderzoek waar dubbelglas en isolering mogelijk is bij de oude universiteitsgebouwen, maak werk van een lagere energierekening.

Versterken medezeggenschap
• Ook internationale studenten moeten mee kunnen doen in medezeggenschap.
• Evaluatie en feedback momenten over het raadswerk: input vanuit alle studenten.
• Samenwerking met andere partijen door heel Nederland: ORAS, PvdUS en SOG: leren van best practices.
• Lidmaatschap Interstedelijk Studenten Overleg: communiceren wat op landelijk niveau gebeurt.
• Een goed georganiseerde, open partij die makkelijk te bereiken is en het gehele jaar actief is.