Lijsten ONS 2019-2020

De lijsten van de studentenpartij Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020 The lists from the student party Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020 De Universiteitsraad / University Council Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Faculty of Law Faculty of Governance and Global Affairs Faculteit der Geesteswetenschappen / Humanities Faculty Faculteit der Sociale Wetenschappen / Faculty of Social Sciences Faculteit Wiskunde en…

Noodsignaal voor studenten zonder dak boven het hoofd

Studentenpartij ONS Leiden trekt donderdagochtend aan de alarmbel voor studenten die nog geen studentenkamer hebben gevonden, terwijl het onderwijsjaar op het punt staat te beginnen. “De kamernood is nog nooit zo hoog geweest, maar de gemeente Leiden, studentenhuisvester DUWO en de Universiteit Leiden rennen niet snel genoeg”, aldus Alderik Oosthoek, fractievoorzitter van ONS Leiden in…

Unieke samenwerking voor online hoorcolleges

(For the English version click: here) Studentenpartij ONS Leiden sluit dinsdagmorgen een unieke samenwerking met de zeven faculteiten binnen de Universiteit Leiden, om de opname en digitale publicatie van hoorcolleges mogelijk te maken voor iedere Leidse student. Veel studenten zitten vast aan een ouderwets en inflexibel onderwijssysteem, terwijl de 21 e eeuw al 18 jaar…

Interesseborrels studentenpartij ONS 2019

Hoi allemaal! De verkiezingen zijn al bijna weer in zicht, vandaar dat studentenpartij ONS interesseborrels organiseert. Lijkt het jou leuk om je actief in te zetten voor ONS? Misschien is het wat voor jou om raadslid te worden! Studentenpartij ONS is namelijk actief in zowel de faculteitsraad en de universiteitsraad, als grootste partij in Leiden….

ONS Leiden opnieuw dominant in UR

Bij de Universiteitsraadsverkiezingen heeft ONS Leiden opnieuw de absolute meerderheid verworven in de studentgeleding: de partij sleepte ruim 55% van de stemmen in de wacht, goed voor vijf van de acht zetels – inclusief restzetel.

Raadsleden UR

Wij vinden dat je je niet alleen binnen je studie verrijkt, maar juist ook daarbuiten. Daarom
pleit ONS voor meer ruimte voor stages in het curriculum, gratis trainingen om je voor te
bereiden op de arbeidsmarkt, meer plekken om te studeren in het buitenland en de moge-
lijkheid voor honoursstudenten om een stage of bestuursjaar te doen.

Raadsleden FGGA

Steeds vaker is een bepaald gemiddelde vereist voor masters binnen en buiten de universiteit Leiden, daarom is de mogelijkheid bieden om aan deze vereisten te voldoen nodig. Het herkansen van voldoendes kan studenten er bij helpen om studenten toch aan de master van hun keuze deel te kunnen laten nemen. Daarnaast maakt iedere student wel eens mee dat een tentamen gemaakt moet worden op een dag waarop hij of zij ziek is of andere belemmerende zaken ondervindt. Zeker de student die veel hoge cijfers haalt en door een dergelijke ‘off day’ laag scoort kan deze kans goed gebruiken.

Raadsleden FGW

We zijn bezorgd om het verminderende aanbod aan (keuze-)vakken en vinden het teleurstellend dat er steeds minder mogelijkheid is om studies en verschillende functies te combineren. We willen ervoor zorgen dat, ondanks bijvoorbeeld budgettaire restricties, de faculteit open en divers blijft in haar toegankelijkheid en sfeer.

Raadsleden FDR

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid focussen wij ons, zoals je dat van ONS gewend bent, op faciliteiten die de actieve student helpen het maximale uit zijn of haar studie te halen. Tevens achten wij het van belang dat studenten voldoende ruimte krijgen voor zelfontplooiing en nevenactiviteiten. Om dit te bereiken kijken wij ieder jaar opnieuw naar de behoeftes die er spelen onder studenten en welke verbeterpunten er nog zijn. Deze verbeterpunten kaarten we vervolgens aan in de faculteitsraad om tot reële oplossingen te komen.

Raadsleden FSW

Door colleges op te nemen en op Blackboard te plaatsen krijgen studenten de ruimte
om de afweging te maken tussen een college live bijwonen of terugkijken. Aangezien
docenten vanwege privacyredenen en mogelijke schending van copyright vaak bezwaren
hebben tegen het opnemen van hoorcolleges lijkt het ons verstandig om te beginnen met
het online plaatsen van audio opnames en de bijbehorende sheets. Om er voor te zorgen
dat mensen wel een goede motivatie behouden om colleges te bezoeken is het voorstel
om de opnames enkele weken voor het tentamen beschikbaar te stellen.