Raadsleden LUMC

De vrije keuzeruimte en nevenactiviteiten zoals stages en buitenlandervaringen zijn van grote toegevoegde waarde op de ontwikkeling van de student. Om specifieke verbeteringen aan te kunnen dragen wil de FR knelpunten in kaart brengen om zo het maximale uit de vrije keuzeruimte te kunnen halen voor de student.

Raadsleden FWN

De kwaliteit van vakken rondom communicatieve vaardigheden moet verhoogd worden
zonder toename in studielast. Op dit moment krijgen studenten op onze faculteit bijvoorbeeld
het vak OBAS. Hoewel dit vak belangrijke onderwerpen behandelt is de tijd die hier voor
staat volstrekt overbodig aangezien de daadwerkelijke kennis die besproken wordt ook
in een veel kortere tijd aan bod kan komen. Wij vinden communicatieve vaardigheden
belangrijk, dit wordt echter maar als klein onderdeel behandeld tijdens dit vak. Wij willen
dit soort vakken dan ook niet afschaffen, maar verbeteren. Dit willen wij doen door contact
te leggen met docenten en de examencommissie die de kwaliteit van de opleiding hoog
wil houden. Het is immers zonde om minder nuttige vakken te volgen, als deze veel beter
kunnen zijn.