Raadsleden GSW

Dit zijn onze raadsleden voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen (GSW)!

  1. Jonathan Provoost
  2. Yves Haverkamp
  3. Carlijn Ashmead
  4. Esther van Landeghem

Standpunten

Meer ruimte voor zelfontplooiing
– Grote hoorcolleges opnemen
– Werkcolleges opnemen

Grote hoorcolleges moeten standaard opgenomen worden, om de mogelijkheid tot terugkijken beschikbaar te maken. De hoorcolleges moeten niet elke week beschikbaar komen, om leegloop te voorkomen. Enkele weken voor het (deel)tentamen is wenselijk. In de grote collegezalen 0.11 en 0.19 is de mogelijkheid tot opnemen beschikbaar; deze moet dan ook worden gebruikt. In andere (middel)grote collegezalen moet de mogelijkheid tot opnemen worden onderzocht. Bij sommige werkgroepen kan het goed zijn om het werkcollege terug te kunnen kijken. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit bij sommige vakken al het geval. Het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad moeten de afwegingen tot het opnemen van werkgroepen met elkaar bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Internationalisering en inclusiviteit
– Betere Engelse aanduiding in Den Haag (International Studies)
– Meer vakken in het Engels aanbieden
– Activiteiten tussen Nederlandse en internationale studenten faciliteren

In Den Haag krijgen de internationale studenten van International Studies nog te vaak te maken met enkel een Nederlandse uitleg bij verschillende faciliteiten als het restaurant. Dit moet beter, want niet elke internationale student weet wat ‘prei-soep’ is… Overal waar een Nederlandse aanduiding staat, moet dus ook een Engelse aanduiding komen te staan.

Vanuit een internationaal perspectief gezien kan het voor de Nederlandse student handig zijn als men al vakken in het Engels heeft gevolgd, mocht men naar het buitenland willen voor een master bijvoorbeeld. Ook is er dan voor veel buitenlandse studenten de mogelijkheid deze vakken te volgen. Verschillende bachelors ontwikkelen al een Engelstalig programma, in de lijn hiervan zullen het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad in overleg moeten gaan met verschillende opleidingsvoorzitters om te faciliteren in de vraag naar Engelstalige vakken.

Bij international studies is het vaak zo dat de internationals alleen met elkaar omgaan, omdat veel van de Nederlandse studenten lid zijn van een Nederlandstalige studentenvereniging en ook hun familie en vrienden dichtbij hebben. Door deze groepen bij elkaar te brengen 10 creëer je wederzijds respect en vriendschappen, in plaats van de ‘bubbel’ waar veel internationale en Nederlandse studenten in leven. Zo komen de internationale studenten ook meer in aanraking met de Nederlandse cultuur en verkrijgen de Nederlandse studenten een veel breder perspectief. Meer evenementen moeten georganiseerd worden waarbij internationale en Nederlandse studenten elkaar kunnen ontmoeten. Eventueel kunnen Nederlandse cursussen aangeboden worden aan buitenlandse studenten zodat ze zich meer kunnen mengen in het de Nederlandse universitaire gemeenschap.