Over ONS

Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden) is de studentenpartij die zich inzet voor actieve studenten die meer willen bereiken in hun studententijd dan alleen studeren. We zijn tegen de stapeling van maatregelen die ervoor zorgt dat studenten minder nevenactiviteiten ontplooien in Leiden. Denk hierbij aan het BSA in het tweede jaar of het afschaffen van de doorstroommaster.  De universiteit moet meer aandacht geven aan internationale studenten. Nog te vaak wordt deze groep vergeten en niet voldoende betrokken in de universitaire wereld. Tot slot werken we aan een duurzamere universiteit. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de universitaire portemonnee. Door een lagere energierekening kan er meer geld geïnvesteerd worden in het onderwijs en onderzoek.

Actieve studententijd
ONS Leiden zal zich zoals haar voorganger blijven inzetten voor de actieve student in Leiden. Universiteitsraadslid ONS Leiden Maud Pols: “Studeren is meer dan enkel goede cijfers halen. Wij willen dat studenten de ruimte krijgen om zich te ontplooien tijdens hun studententijd”.

Voor een duurzame universiteit
Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de partij. Hiermee hebben ook zittende raadsleden van andere partijen aansluiting gevonden bij ONS Leiden. Universiteitsraadslid Sander van Diepen: “Met ONS Leiden gaan we de verkiezingen in voor een duurzamere universiteit. Het is tijd dat het onderwerp zijn geitenwollensokken imago verliest. We kunnen niet meer om het onderwerp heen. De universiteit moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen.“

Meer invloed
Vanuit de landelijke politiek heeft de medezeggenschap een grotere rol gekregen. Maar nog altijd is het opkomstpercentage bij de verkiezingen laag. Universiteitsraadslid Niels Westera: “De invloed van studenten op de universiteit neemt toe. Het is belangrijk dat de studenten zich daarbij gehoord voelen. Daarom roepen wij alle studenten op om hun mening te geven en te stemmen.”