Actiepunten

 

  • Meer ruimte voor zelfontplooiing
  • Voor een duurzame universiteit
  • Voor een goed samenwerkende universiteit

ONS is dé studentenpartij die opkomt voor de actieve student. Wil jij actief lid zijn van een studie- of studentenvereniging, stage lopen, een tweede studie doen, in het buitenland studeren of je eigen bedrijf oprichten? Stem dan op ONS. We zijn tegen de stapeling van maatregelen die ervoor zorgt dat studenten minder nevenactiviteiten ontplooien in Leiden. Wij willen een duurzamere universiteit. Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de universitaire portemonnee. Door een lagere energierekening kan er meer geld geïnvesteerd worden in het onderwijs en onderzoek. Tot slot moet de universiteit meer aandacht geven aan internationale studenten. Nog te vaak wordt deze groep vergeten en niet voldoende betrokken in de universitaire wereld.

Actiepuntenlijst ONS 2019-2020