Raadsleden UR

Dit zijn onze raadsleden in de Universiteitsraad!

1. Alderik Oosthoek
2. Jasmijn Groenewold
3. Martijn Janse
4. Vera Groeneveld
5. Maarten van der Meer

Contacteer de Universiteitsraadsfractie

Standpunten Universiteitsraad

Voor meer ruimte voor zelfontplooiing
• Meer ruimte voor stages in het curriculum.
• Gratis e-assessments trainingen en CV-checks.
• Meer plekken om te studeren in het buitenland.
• Betere mogelijkheden voor honoursstudenten om een stage of bestuursjaar te doen.

Voor een internationale en inclusieve universiteit
• Gratis cursussen Engels en Nederlands voor alle studenten.
• Verbeteren communicatie: alle universitaire websites en communicatie ook in het Engels.
• Nederlandse en buitenlandse studenten meer laten integreren door één introductieweek.
• Verhogen Engels taalniveau docenten.

Voor een duurzame universiteit
• Meer watertappunten.
• Ieder universitair gebouw zonnepanelen.
• Goedkope hervulbare duurzame flesjes in alle drankautomaten.
• Meer afvalscheiding.

Voor beter onderwijs
 Alle hoorcolleges opnemen.
• Alle tentamens ook online inzage.
• Meer studieplekken tijdens en buiten tentamenweken.
• Geen masterselectie.

Voor een sterke medezeggenschap
• Meer samenwerking tussen opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad.
• Meer evaluatie en feedback over het universitaire beleid.
• Samenwerken met andere studentenpartijen uit heel Nederland.
• Ook internationale studenten moeten zitting kunnen nemen in de medezeggenschap.