Facultaire standpunten

facultaire standpunten

 

 

 


 
Foto HeleenOp de faculteit der rechtsgeleerdheid willen wij dat er studiepunten toegekend worden aan juridische stages in de bachelor. Stages zijn een goede manier voor studenten om zich te ontwikkelen, en dat moet ondersteund worden vanuit de faculteit. Daarnaast zijn wij voor het afschaffen van ongeschoonde cijferlijsten, zodat studenten onbezorgd kunnen herkansen, zonder daarop afgerekend te worden bij toekomstige sollicitaties. Studenten die vertraging hebben opgelopen door de corona-cri vertraging op lopen door corona.

Heleen Kleinjansstandpunten FDR
foto LauraOp de faculteit der geesteswetenschappen wil ONS dat de digitalisering die nu noodgedwongen gemaakt plaatsvindt, ook na corona doorgezet wordt, zodat studenten flexibel kunnen studeren. Daarnaast pleiten wij voor intensievere begeleiding bij het schrijven van scripties, en een eerlijkere inschrijving van de vakken. ONS zet zich ook in voor internationale studenten: wij willen het Humanities Buddy Program zichtbaarder maken en uitbreiden, zodat alle internationale studenten hier profijt van kunnen hebben. 

Laura Struikstandpunten FGWfoto BramOp de faculteit der sociale wetenschappen vinden wij het belangrijk dat studenten goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Stages lopen is daarvoor erg belangrijk. Wij willen dat meer studenten gestimuleerd worden om stage te lopen, door daar 30 studiepunten aan toe te kennen. Daarnaast pleiten wij ervoor dat studenten voldoendes kunnen herkansen, zodat masters die eisen stellen aan het cijfergemiddelde haalbaarder zijn. Verder vinden wij dat studentpsychologen beter bereikbaar en zichtbaarder moeten zijn, voor studenten die dat nodig hebben. 

Bram Leferink op Reinink

standpunten FSW

foto TijnOp de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen willen wij dat fysieke colleges altijd ondersteund worden met digitale colleges, ook na corona. Hierdoor kunnen  studenten de werkdruk beter spreiden, en krijgen zij meer ruimte om zich te ontwikkelen buiten de studie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat in de nieuwbouw de Foobar en de ScienceClub niet verloren gaan: zij zijn van groot belang voor de sociale binding van studenten. Ook de computerzalen moeten behouden blijven, zodat   er genoeg studieplekken zijn.  Door corona zijn er geen   practica meer: funest voor veel studenten op onze   faculteit. Wij pleiten voor het zo snel mogelijk door laten gaan van practica, op een                                                                                                                            veilige manier.

                                                                                                            Tijn Jacobs
standpunten FWN

foto jens

Op het FGGA zet ONS zich in voor een digitaal georiënteerde universiteit, die studenten de ruimte geeft om zich te ontplooien. Ook sociale ontwikkeling is belangrijk. ONS wil dan ook dat de community building in Den Haag meer voorzieningen krijgt, zodat studenten daar gemakkelijker gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er behoefte aan aparte studieplekken op de Wijnhaven, zodat ook op drukke momenten studenten een studieplek kunnen bemachtigen in Den Haag.standpunten FGGA

Jens Opdam