Raadsleden FDR

ons zoekt jou!

Dit zijn onze raadsleden voor de faculteitsraad Rechtsgeleerdheid 2019-2020!

1. Rachel Brown

2. Nilson Milheiro Anselmo

3. Hannah Erdman

Standpunten
Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid focussen wij ons, zoals je dat van ONS gewend bent, op faciliteiten die de actieve student helpen het maximale uit zijn of haar studie te halen. Tevens achten wij het van belang dat studenten voldoende ruimte krijgen voor zelfontplooiing en nevenactiviteiten. Om dit te bereiken kijken wij ieder jaar opnieuw naar de behoeftes die er spelen onder studenten en welke verbeterpunten er nog zijn. Deze verbeterpunten kaarten we vervolgens aan in de faculteitsraad om tot reële oplossingen te komen.

  • Meer zelfstudieplekken op het KOG
  • Redelijke prijs studiemateriaal
  • Binding met de faculteit
  • Goede arbeidsvoorlichting, breder dan nu het geval is
  • Reduceren van plastic afval

Meer zelfstudieplekken op het KOG
Het tekort aan studieplekken en de enorme drukte in studiezalen in de tentamenperiode is universiteitsbreed een probleem voor studenten. Dit was onlangs ook in de Mare telezen en deze ervaring hebben studenten iedere tentamenweek weer. Op het KOG is dit echter niet alleen een probleem tijdens de tentamenperiode, bijna dagelijks is te zien dat de bibliotheek op het KOG rond 10.30 uur vol zit, zowel de computerplekken als de studieplekken. Dat is vooral een groot nadeel voor eenieder die college of een werkgroep heeft gedurende de dag en bij terugkomst wordt geconfronteerd met een volle bibliotheek.

De raadsleden van ONS hebben dit al aangekaart in de faculteitsraadvergadering en we zijn hard bezig met het schrijven van een notitie waarin we gezamenlijk met het Faculteitsbestuur tot een oplossing van dit probleem willen komen. Een van deze mogelijke oplossingen is het plaatsen van poortjes waardoor niet-studenten geen gebruik meer kunnen maken van de bibliotheek van het KOG.

Redelijke prijs studiemateriaal
Niet zelden zien studenten zich geconfronteerd met hoge kosten van boeken en ander studiemateriaal. Gezien het aantal boeken dat je voor elk semester in moet slaan kunnen deze kosten zo hoog oplopen dat studenten overwegen af te zien van de
aanschaf hiervan. Wij begrijpen dat de prijzen van studieboeken niet in de handen ligt van het faculteitsbestuur maar willen wel graag onderzoeken in hoeverre de kosten voor studiemateriaal, waaronder ook readers en jurisprudentiebundels die door de universiteit uit worden gegeven, kunnen worden verlaagd.

Binding met de faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een grote faculteit waar diverse groepen deel van uitmaken. Het valt ons op dat deze groepen helaas weinig tot niet met elkaar in contact komen. Denk hier bijvoorbeeld aan de enorme groep internationale studenten die onze faculteit rijk is; bij uitstek een groep die veel Nederlandse studenten nooit spreekt, terwijl wederzijds contact juist veel zou kunnen bijdragen. Daarbij komt dat voor veel studenten het KOG slechts een gebouw is waar ze dagelijks onderwijs krijgen maar zij verder weinig binding hebben met de faculteit in zijn geheel. Dat kan en mag beter. Daarom hechten wij belang aan onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en binding met elkaar en de faculteit.

Goede arbeidsvoorlichting, breder dan nu het geval is
Op het KOG ontkom je niet aan de promotie voor advocatenkantoren, businesscourses, kantoorbezoeken en inhousedagen. Studieverenigingen, hiervoor opgerichte studentencommissies en kantoren organiseren en promoten veel, hetgeen wij
ook erg belangrijk vinden. Door middel van deze activiteiten leer je de praktijk en je eventuele toekomstige werkgever al tijdens je studententijd kennen. Dat de universiteit zelf een minder actieve rol speelt bij de promotie van bedrijfsspecifieke
activiteiten is wat ons betreft alleen maar goed voor haar onafhankelijke positie. Een gevolg hiervan is echter wel dat er veel minder aandacht is voor werkgevers buiten de advocatuur, terwijl er veel meer sectoren zijn waar juristen werkzaam zijn. Wij zouden dan ook graag zien dat er binnen onze faculteit een bredere arbeidsvoorlichting komt, waarbij een breed scala aan beroepsmogelijkheden wordt belicht. Hiervoor willen wij graag de leidende positie van de Faculteitsraad gebruiken.

Reduceren van plastic afval
ONS hecht belang aan verduurzaming, ook op de universiteit. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is zeker geen achterloper op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke ontwikkelingen. Jaarlijks wordt gekeken op welke gebieden kosten of
energie kunnen worden bespaard en waar eventuele vervuiling kan worden tegengegaan. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het Faculteitsbestuur heeft het gescheiden plastic inzamelen gestaakt omdat het milieubedrijf plastic gezamenlijk met restafval verwerkt, doordat de plastic productie door een lage olieprijs op dit moment goedkoper is dan
recyclen. Goedkoper, maar niet duurzamer, en het werkt de productie van plastic in de hand. Dat terwijl milieuvervuiling door plastic op globaal niveau nog steeds een probleem is. Een oplossing zou volgens ons gelegen zijn in het zoveel mogelijk reduceren van plastic afval door minder plastic aan te bieden op de faculteit. Geen flesjes maar blikjes uit de frisdrankautomaten, kraantjes waar je makkelijk je zelf meegenomen flesje kan vullen of papieren bekertjes uit koffieautomaten zijn hier voorbeelden van.

Dit waren onze raadsleden voor de faculteitsraad Rechtsgeleerdheid 2018-2019!

Raadsleden FdR 2018-2019

1. Tobias

2. Caroline

3. Anne