Raadsleden FGGA

ons zoekt jou!

Dit is is ons raadslid voor de faculteitsraad Governance and Global Affairs (FGGA) – 2019/2020!

1. Kimon van Vuurenfoto Kimon

Standpunten

Meer ruimte voor zelfontplooiing

 • Voldoendes herkansbaar
 • Voorlichting extracurriculaire activiteiten
 • Hoorcolleges opnemen
 • Mogelijkheid volgen extra vakken voor eerstejaars

Steeds vaker is een bepaald gemiddelde vereist voor masters binnen en buiten de universiteit Leiden, daarom is de mogelijkheid bieden om aan deze vereisten te voldoen nodig. Het herkansen van voldoendes kan studenten er bij helpen om studenten toch aan de master van hun keuze deel te kunnen laten nemen. Daarnaast maakt iedere student wel eens mee dat een tentamen gemaakt moet worden op een dag waarop hij of zij ziek is of andere belemmerende zaken ondervindt. Zeker de student die veel hoge cijfers haalt en door een dergelijke ‘off day’ laag scoort kan deze kans goed gebruiken.

Er is weinig duidelijke informatie beschikbaar over, en al helemaal weinig aansporing om, extracurriculaire activiteiten op te pakken als student. Individuele voorlichtingsmogelijkheden door oudere studenten die bijvoorbeeld naar het buitenland zijn geweest, stage hebben gelopen bij een bepaalde organisatie een bepaalde minor hebben gevolgd of een dubbele bachelor doen kunnen hier enorm aan bijdragen. Iets horen van een medestudent maakt het immers automatisch geloofwaardiger en aantrekkelijker.

Dat wil echter niet zeggen dat voorlichting vanuit de universiteit zelf waardeloos is, integendeel. Een pijnlijk voorbeeld dat makkelijk verbeterd kan worden zijn de voorlichtingen over buitenlandstages die men in het derde jaar kan doen, deze voorlichtingen vinden te laat in het tweede jaar plaats om nog aan te melden. Eigenlijk moeten eerstejaars studenten al een duidelijke blik hebben op de mogelijkheden zodat zij weten hoe zij er naartoe kunnen werken.

Het opnemen van hoorcolleges blijft, zoals op bijna elke faculteit, een belangrijk punt. De mogelijkheden zijn er op verschillende locaties, maar ze worden niet gebruikt. Dit is zonde omdat het opnemen en beschikbaar stellen van hoorcolleges op de juiste manier heel veel voordelen oplevert. Uiteindelijk draait het op de universiteit om goed onderwijs, het terug kunnen kijken van punten die je niet goed begrepen hebt is dan ook enorm waardevol. Ook geeft het de ruimte om waar nodig een keer het hoorcollege terug te kunnen kijken als je om bepaalde redenen niet aanwezig kon zijn, zo heeft de student ook meer ruimte voor zelfontplooiing buitenom de studie!

Internationalisering en inclusiviteit

 • Opzetten actief buddyprogramma
 • Werkgroepen beschikbaar maken voor internationalsDe Faculteit Governance and Global Affairs biedt een enorm scala aan studenten van verschillende achtergronden via Leiden University College en Bestuurskunde. Dit betekent dat er heel veel potentie is om van elkaar te leren! Wanneer de studenten wat meer mengen levert dit veel nieuwe perspectieven op, maar helpt dit tegelijkertijd ook de internationale studenten om beter te aarden in Leiden en Den Haag. Het idee is om een programma te starten waarbij Nederlandse en internationale studenten aan elkaar gekoppeld worden en op verschillende momenten samen optrekken om samen de omgeving te ontdekken. Uiteraard geldt dit op vrijwillige basis.Daarnaast is het belangrijk dat internationals de mogelijkheid krijgen om ook werkgroepen te volgen. Veel van hen volgen namelijk wel een minor of extra vakken bij de studie Bestuurskunde. Op dit moment maken zij een extra tentamenvraag die de gemiste werkgroepen op moet vangen. Dit is een vreemde constructie. De werkgroepen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, dit zijn immers belangrijke onderdelen van het onderwijs. Daarnaast komt het de connectie tussen beide groepen studenten ook zeker niet ten goede.

Voor een duurzame universiteit

 • Afval daadwerkelijk scheiden
 • Papers inleveren via Turnitin

Hoewel de afvalverwerking universiteitsbreed geregeld wordt, is het niet onbelangrijk om hier op de faculteit aandacht aan te besteden. Zodra het geluid van meerdere kanten komt, wordt het immers versterkt en makkelijker gehoord. Ook op FGGA wordt afval nog niet daadwerkelijk gescheiden, dit moet gaan gebeuren.

In de toekomst alleen nog papers inleveren via Turnitin kan een enorme daling van het papiergebruik bewerkstelligen. Dit levert minder afval op en meer bomen die blijven staan, maar ook zeker een verlaging in de kosten wanneer hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat het inleveren via Turnitin niet betekent dat docenten zelf het werk niet meer printen, maar er zal ongetwijfeld minder geprint worden.

Dit waren onze raadsleden voor de faculteitsraad Governance and Global Affairs (FGGA) – 2018/2019!

Raadsleden FGGA 2018-2019

 1. Désirée Laurens
 2. Chiara Beekhuizen
 3. Nina Eijpe