Raadsleden FGW

ons zoekt jou! (1)

Dit zijn onze raadsleden voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen (FGW) 2020/2021!

1. Laura Struik

2. Thijs de Groot

Standpunten

Wij gaan ons dit jaar inzetten voor de belangenbehartiging van de actieve en ondernemende studenten van onze geliefde faculteit. We nemen daarnaast dit jaar ook zitting in de facultaire werkgroepen Integratie Campus Den Haag, Humanities Campus en Werkdrukvermindering (voor zowel studenten als personeel).

Hoewel de faculteit geesteswetenschappen de grootste en meest diverse faculteit van Leiden en Den Haag is, willen we er voor blijven zorgen dat de individuele student zich kan blijven ontplooien, ook buiten zijn of haar studie.

We zijn bezorgd om het verminderende aanbod aan (keuze-)vakken en vinden het teleurstellend dat er steeds minder mogelijkheid is om studies en verschillende functies te combineren. We willen ervoor zorgen dat, ondanks bijvoorbeeld budgettaire restricties, de faculteit open en divers blijft in haar toegankelijkheid en sfeer.

Dit waren onze raadsleden voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen (FGW) 2019/2020!

1. Rosa van Dijke

2. Floor van Lelyveld

3. Pippijn van Gulik