Raadsleden FWN

ons zoekt jou!Dit zijn onze raadsleden voor de faculteitsraad van Wiskunde en Natuurwetenschappen 2019/2020!

1. Sam Kuilboer

2. Cato Bergink

3. Tijn Jacobs

4. Christiaan van Buchem

Standpunten

Meer ruimte voor zelfontplooiing

 • Hogere kwaliteit vakken gefocust op communicatieve vaardigheden
 • Hoorcolleges opnemen
 • Studie- en computerruimtes ‘s avonds beschikbaar stellen

De kwaliteit van vakken rondom communicatieve vaardigheden moet verhoogd worden zonder toename in studielast. Op dit moment krijgen studenten op onze faculteit bijvoorbeeld het vak OBAS. Hoewel dit vak belangrijke onderwerpen behandelt is de tijd die hier voor staat volstrekt overbodig aangezien de daadwerkelijke kennis die besproken wordt ook in een veel kortere tijd aan bod kan komen. Wij vinden communicatieve vaardigheden belangrijk, dit wordt echter maar als klein onderdeel behandeld tijdens dit vak. Wij willen dit soort vakken dan ook niet afschaffen, maar verbeteren. Dit willen wij doen door contact te leggen met docenten en de examencommissie die de kwaliteit van de opleiding hoog wil houden. Het is immers zonde om minder nuttige vakken te volgen, als deze veel beter kunnen zijn.

Wat betreft de hoorcolleges vinden wij het zonde dat alle collegezalen op het Gorlaeus uitgerust zijn met apparatuur om hoorcolleges op te nemen, maar dit vaak niet gebruikt wordt. Docenten moeten hier immers toestemming voor geven. Wij willen toewerken naar een gezamenlijke oplossing tussen de docent en de student. Hierom lijkt het ons verstandig te beginnen met het maken van audio opnames en het online plaatsen van de sheets. Dit geeft studenten de ruimte om nog eens goed terug te kunnen kijken naar onderwerpen die zij niet goed begrepen hebben, levert het een extra kans bij ziekte en de ruimte om de tijd te besteden voor nevenactiviteiten. Op deze manier kan het onderwijs alsnog gevolgd worden.

Daarnaast lijkt het ons belangrijk om te werken aan ruimere openingstijden van de Science Library en Bibliotheek Wiskunde & Informatica, deze zijn respectievelijk open tot 18:00 uur en 19:00 uur en beiden in het weekend gesloten. De UB puilt vaak over van studenten, zeker tijdens tentamenperiodes. Om de druk op de UB te verlichten willen wij dan ook graag dat de bibliotheken van de FWN langer open zijn. Om de kosten in toezicht ook omlaag te laten gaan lijkt het ons een goed idee om alleen de studieruimtes open te laten.

Onderwijs

 • Beperking van studenteninstroom bij opleiding die daar kwalitatief onder leiden
 • Procedure rondom nakijktermijn tentamens scherper

Zoals het nu is, worden er veel te veel mensen toegelaten bij bijvoorbeeld de studie biofarmaceutische wetenschappen. Dit leidt tot te grote groepen bij practica en daardoor kwalitatief minder goed onderwijs. Hoe goed het ook is dat veel mensen een studie aan de Universiteit Leiden willen volgen, het onderwijs mag er nooit onder leiden. Het idee is om een numerus fixus op de studie te plaatsen of een select aantal plaatsen toe te kennen op basis van aantoonbare motivatie.
Bij bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde is het zo dat hertentamens soms eerder af worden genomen dan dat het tentamen is nagekeken. Het is dan de bedoeling dat de student het hertentamen maar gewoon maakt, ongeacht of hij/zij het tentamen gehaald heeft. Dit is ronduit onacceptabel. In ieder geval op de Faculteit Geesteswetenschappen wordt de nakijktermijn vastgelegd in de Onderwijs & Examenregelingen. Dit moet ook gebeuren op de FWN. Niet alleen levert de huidige structuur de studenten extra werk, tijd en stress op, maar ook de docenten die de extra hertentamens na moeten kijken zijn hier de dupe van. Dit kan op geen enkele manier bevorderend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Communicatie

 • Jaarrooster beschikbaar ruim voor begin studiejaar voor alle studies
 • Persoonlijke roosters beschikbaar voor persoonlijke digitale agenda
 • Meer duidelijkheid op en rond USIS en Blackboard

Bij bijvoorbeeld de studie biofarmaceutische wetenschappen zijn de roosters pas een maand voordat het vak begint bekend voor dat vak. Dit zorgt er voor dat het nagenoeg onmogelijk is om op tijd goed en wel te weten waar je als student of docent aan toe bent. Overleg met roostermakers moet er voor zorgen dat dit te verhelpen is. Als aan het begin van het jaar alle roosters van alle studies beschikbaar zijn, is duidelijk wanneer zalen beschikbaar zijn. Hierdoor kan het rooster dus al veel eerder gemaakt zijn.

Roosters zijn nu alleen beschikbaar op internet via USIS of Blackboard. De student moet ze zelf in hun digitale agenda zetten. Het mag echter geen groot probleem opleveren om deze roosters compatibel te maken met de digitale agenda’s van de meest voorkomende besturingssystemen. Op deze manier gaat de faculteit mee met de tijd en wordt het proces simpelweg vergemakkelijkt.

Verplichte eerstejaarscursus over Usis en Blackboard. Opleiding specifieke informatie beschikbaar op Blackboard voor alle studies.
De eerstejaarscursus over USIS en Blackboard bestaat bij de meeste studies wel, maar is niet verplicht. Deze moet verplicht worden, zodat iedereen duidelijk weet hoe zaken als inschrijven voor tentamens, studiestof vinden op Blackboard voor vakken en de catalogus van de bibliotheken werken. Bovendien moet er (meer) opleidingsspecifieke informatie op Blackboard komen te staan voor de opleiding wiskunde en natuurkunde bijvoorbeeld, deze is er nu niet.

Voor een duurzame universiteit

 • Investeren in verouderde gebouwen

Investeren in verouderde gebouwen d.m.v. nieuwe technieken zoals bewegingssensoren voor verlichting en kranen. Tevens de isolatie verbeteren door dubbele beglazing. Er wordt momenteel veel stroom gebruikt voor het warm houden van het gebouw, lichten die onnodig aan staan en ook slechte isolatie is een punt. Daarom lijkt het ons verstandig om bewegingssensoren voor verlichting en kranen te installeren en voor betere isolatie te zorgen door onder andere dubbele beglazing te gebruiken. Dit is simpelweg beter voor het milieu, maar de investering gaat op de langere termijn geld schelen door de lagere kosten aan gas, water en licht.

Dit waren onze raadsleden voor de faculteitsraad van Wiskunde en Natuurwetenschappen 2018-2019!

Raadsleden FWN 2018-2019

 1. Stefan Achterhof
 2. Hidde Kehrer
 3. Feeke Linders
 4. Sam Melief