Lijsten ONS 2019-2020

De lijsten van de studentenpartij Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020
The lists from the student party Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020

De Universiteitsraad / University Council
ONS UR

Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Faculty of Law
ONS FdR

Faculty of Governance and Global Affairs
ONS FGGA

Faculteit der Geesteswetenschappen / Humanities Faculty
ONS FGW

Faculteit der Sociale Wetenschappen / Faculty of Social Sciences
ONS FSW

Faculteit Wiskunde en Natuurkunde / Faculty of Science
ONS FWN