Lists ONS 2019-2020

De lijsten van de studentenpartij Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020
The lists from the student party Ondernemende Studenten Leiden 2019-2020

De Universiteitsraad / University Council
ONS UR

Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Faculty of Law

ONS FdR

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen / Faculty of Science
ONS FWN

Faculteit der Sociale Wetenschappen / Faculty of Social Sciences
ONS FSW

Faculteit der Geesteswetenschappen / Humanities Faculty
ONS FGW

Faculty of Governance and Global Affairs
ONS FGGA