Raadsleden UR

ons zoekt jou!

Dit zijn onze raadsleden in de Universiteitsraad 2019/2020

1. Dorien de Koning

2. Dahran Çoban

Standpunten Universiteitsraad

Voor meer ruimte voor zelfontplooiing
• Meer ruimte voor stages in het curriculum.
• Gratis e-assessments trainingen en CV-checks.
• Meer plekken om te studeren in het buitenland.
• Betere mogelijkheden voor honoursstudenten om een stage of bestuursjaar te doen.

Voor een internationale en inclusieve universiteit
• Gratis cursussen Engels en Nederlands voor alle studenten.
• Verbeteren communicatie: alle universitaire websites en communicatie ook in het Engels.
• Nederlandse en buitenlandse studenten meer laten integreren door één introductieweek.
• Verhogen Engels taalniveau docenten.

Voor een duurzame universiteit
• Meer watertappunten.
• Ieder universitair gebouw zonnepanelen.
• Goedkope hervulbare duurzame flesjes in alle drankautomaten.
• Meer afvalscheiding.

Voor beter onderwijs
 Alle hoorcolleges opnemen.
• Alle tentamens ook online inzage.
• Meer studieplekken tijdens en buiten tentamenweken.
• Geen masterselectie.

Voor een sterke medezeggenschap
• Meer samenwerking tussen opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad.
• Meer evaluatie en feedback over het universitaire beleid.
• Samenwerken met andere studentenpartijen uit heel Nederland.
• Ook internationale studenten moeten zitting kunnen nemen in de medezeggenschap.

Dit waren onze raadsleden in de Universiteitsraad 2018/2019!

Universiteitsraadsleden 2018-2019

1. Dahran Çoban

2. Kirsten Lelieveld

3. Dorien de Koning

Contacteer de Universiteitsraadsfractie